5921732_m

La Tècnica Metamòrfica

La tècnica metamòrfica és una forma revolucionaria descoberta pel dr. Robert st. John, basada en el treball sobre els punts reflexes de la mèdula espinal ubicats en els peus, les mans i el cap.

Aquesta forma de treball, ocasiona en el pacient un estat de relaxació al mateix temps que l’ajuda a alliberar energies obstruïdes en el seu interior des del període prenatal, afavorint així un procés de sanació, obtenint canvis de conducta en pacients amb caràcter fort, amb poca acceptació enfront de diverses situacions diàries o ocasionals, xocs emocionals ………PODENT Tornar a una conducta equilibrada amb armonia, i a una acceptació total de la nostra vida.

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Comments are closed.