quiropraxia

La Quiropràxia

 

La quiropràxia és una teràpia manual que es basa primordialment en els problemes morfològics i mecànics de l’organisme. La paraula quiropràctica ve del grec i significa “tractament per manipulació”.

A finals del segle xix, David Daniel Palmer, elabora una filosofía que es basa en la teoria de que l’home és una màquina moguda per una força natural anomenada “inteligència innata”, i que es canalitza per tot el nostre cos , des del cervell i médula espinal, a través del sistema nerviós, controlant el funcionament de tot l’organisme.

Per tan la quiropràxia treballa a partir del recolocament òssi, per tal de que les ordres nervioses puguin arribar a tot l’organisme, podent així tractar problemes en els diferents sistemes. I aconseguir una major calitat de vida i de salut.

És una tècnica totalment indolora, que aconsegueix aliviar-nos i neutralitzar les diferents molèsties que ens poguin sorgir, a partir de les manipulacions, ja que tot el nostre cos està conectat des del cap fins als peus, tornant a ser nosaltres mateixos.

Teràpies

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Comments are closed.