deep-tissue

Deep Tissue

l Massatge Profund és una tècnica que s’aplica sobre el teixit conjuntiu que permet millorar la funció del múscul i la seva interrelació amb els altres músculs.
El Massatge Profund es realitza en les zones on hi ha més teixit conjuntiu com són les zones d’inserció dels músculs (Occipital, columna, etc.) i les bandes d’aponeurosis (fàscia glútia, etc.), perquè és a la fàscia on comença la rigidesa muscular, les retraccions, els punts de molestia, etc.
Per aconseguir millorar la ductibilitat i la flexibilitat del organisme, el massatge es realitza de forma lenta i profunda, facilitant una major adaptació del teixit, i per tant, la disminució de les molesties. Amb el Massatge Profund ( MP) podem assolir un ràpid benestar del cos que no aconseguiríem amb el massatge convencional.

Teràpies

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Comments are closed.